Tumblelog by Soup.io
 • coolkidscantdie
 • xenophobe
 • smarki
 • malloryknox
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • fashionbeauty
 • Kerouac
 • pieczarra
 • borsuczysz
 • farum
 • GtG
 • lele
 • soupopera
 • guitarist
 • mouette
 • lost-in-space
 • boooring
 • MadAlice
 • littlemermaid
 • lifedownthespiral
 • palenieszkodzizdrowiu
 • lavie
 • rudyblond
 • spalamzbonjovim
 • weakchick
 • smc
 • athlin
 • horrordisco
 • inajaa
 • timetolove
 • captainamerica
 • xeronegro
 • overdrawn
 • eleeka
 • flawed
 • getitwhileyoucan
 • endless-nameless
 • morela
 • panicma
 • MrNazgul
 • kupka
 • liwaj
 • beltane
 • kokkosowa
 • juzniechceumierac
 • overagain
 • sunshines4me
 • MrsDarkness
 • werterowska
 • przesilenie
 • protemploracja
 • bakteryja
 • SzaryOptymista
 • unsteadyshy
 • moscow
 • guyver
 • watdafak
 • okiemnieogarniesz
 • trumienka
 • junior13
 • ohlucifer
 • zzakrat
 • dichotomos
 • 154154
 • paulinac26
 • stockholmsyndrome
 • brevis
 • rainbowarrior
 • colorfulvillain
 • yepyep
 • brakperspektyw
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

9447 1ea2 390

neckkiss:

Martha Marcy May Marlene (2011)

Reposted fromAmericanlover Americanlover
1789 d2e3 390
Reposted fromzie zie viaoversensitive oversensitive
8814 4f4e 390

Suffering ☑️

Reposted fromnullalux nullalux viaoversensitive oversensitive
4753 84f4 390
Reposted fromdivi divi viaoversensitive oversensitive
6281 0831 390
Reposted fromLaraneia Laraneia viausagiaddict usagiaddict
5016 bdb9 390
Reposted fromkatsiu katsiu vialovesweets lovesweets
6157 f3ac 390
Reposted fromzciach zciach viaJakisproblem Jakisproblem
7729 5eb5 390
Reposted fromporcja porcja viagdziejestola gdziejestola
3363 17d2 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialegs legs
6195 b1af 390
Reposted fromundertow undertow viaotella otella
0841 ba57 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viatysiace-mysli tysiace-mysli
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viatysiace-mysli tysiace-mysli
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viatysiace-mysli tysiace-mysli
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatysiace-mysli tysiace-mysli
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viatysiace-mysli tysiace-mysli
0132 3c79 390
Reposted bySkydelandobrymerryxoxozupsonhormeza
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl