Tumblelog by Soup.io
 • lukan
 • brakperspektyw
 • yepyep
 • colorfulvillain
 • rainbowarrior
 • brevis
 • stockholmsyndrome
 • paulinac26
 • 154154
 • dichotomos
 • zzakrat
 • ohlucifer
 • junior13
 • veronica-o
 • okiemnieogarniesz
 • watdafak
 • guyver
 • moscow
 • unsteadyshy
 • SzaryOptymista
 • bakteryja
 • protemploracja
 • przesilenie
 • werterowska
 • MrsDarkness
 • sunshines4me
 • overagain
 • juzniechceumierac
 • kokkosowa
 • beltane
 • liwaj
 • kupka
 • MrNazgul
 • panicma
 • morela
 • endless-nameless
 • getitwhileyoucan
 • flawed
 • eleeka
 • overdrawn
 • xeronegro
 • captainamerica
 • timetolove
 • inajaa
 • horrordisco
 • athlin
 • smc
 • weakchick
 • spalamzbonjovim
 • rudyblond
 • lavie
 • palenieszkodzizdrowiu
 • lifedownthespiral
 • littlemermaid
 • MadAlice
 • boooring
 • lost-in-space
 • mouette
 • guitarist
 • soupopera
 • lele
 • GtG
 • farum
 • borsuczysz
 • pieczarra
 • Kerouac
 • fashionbeauty
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • malloryknox
 • smarki
 • xenophobe
 • coolkidscantdie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Największą wadą mojego charakteru jest to, że próbuję za wszelką cenę być fair wobec wszystkich - poza sobą. 
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazupson zupson
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
1372 84f8 390
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz vialaparisienne laparisienne
2990 a559 390
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
1133 4069 390
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
9884 cc50 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainzynier inzynier
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet
1287 bf24 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
7032 e8b2 390
Reposted fromhrafn hrafn viadeparter departer
9210 1be6 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadeparter departer
7035 0275 390
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
7259 2141 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
7317 41b0 390
Reposted fromenn0 enn0 viairmelin irmelin
4091 4e1c 390
Reposted fromeffic effic viaexistential existential
1888 40ca 390
Reposted fromhrafn hrafn viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl