Tumblelog by Soup.io
 • coolkidscantdie
 • xenophobe
 • smarki
 • malloryknox
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • fashionbeauty
 • Kerouac
 • pieczarra
 • borsuczysz
 • farum
 • GtG
 • lele
 • soupopera
 • guitarist
 • mouette
 • lost-in-space
 • boooring
 • MadAlice
 • littlemermaid
 • lifedownthespiral
 • palenieszkodzizdrowiu
 • lavie
 • rudyblond
 • spalamzbonjovim
 • weakchick
 • smc
 • athlin
 • horrordisco
 • inajaa
 • timetolove
 • captainamerica
 • xeronegro
 • overdrawn
 • eleeka
 • flawed
 • getitwhileyoucan
 • endless-nameless
 • morela
 • panicma
 • MrNazgul
 • kupka
 • liwaj
 • beltane
 • kokkosowa
 • juzniechceumierac
 • overagain
 • sunshines4me
 • MrsDarkness
 • werterowska
 • przesilenie
 • protemploracja
 • bakteryja
 • SzaryOptymista
 • unsteadyshy
 • moscow
 • guyver
 • watdafak
 • okiemnieogarniesz
 • trumienka
 • junior13
 • ohlucifer
 • zzakrat
 • dichotomos
 • 154154
 • paulinac26
 • stockholmsyndrome
 • brevis
 • rainbowarrior
 • colorfulvillain
 • yepyep
 • brakperspektyw
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

3847 9c7d 390
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
8162 7178 390
6884 efa8 390
Reposted fromjottos jottos viadivi divi
6265 b3b3 390

neckkiss:

LOVE ME

Reposted fromdivi divi viacholera cholera
3675 0169 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
8504 07ab 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadivi divi
0211 278e 390
Reposted fromovtza ovtza vialaluna laluna
7154 72ef 390
Reposted fromzciach zciach viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

December 04 2017

Reposted fromFlau Flau viaohmylife ohmylife
1018 060d 390
Reposted fromzciach zciach viadupablada dupablada
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaczekoladowanadzieja czekoladowanadzieja
1299 9113 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vianoisetales noisetales
6895 2370 390
Jeleń.
Reposted fromkivlov kivlov viaotella otella
3906 5653 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaburdeltata burdeltata
Reposted fromtrydix trydix viaburdeltata burdeltata
Reposted frommachinae machinae viaotella otella
6055 1701 390
Reposted from777727772 777727772 viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl