Tumblelog by Soup.io
 • coolkidscantdie
 • xenophobe
 • smarki
 • malloryknox
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • fashionbeauty
 • Kerouac
 • pieczarra
 • borsuczysz
 • farum
 • GtG
 • lele
 • soupopera
 • guitarist
 • mouette
 • lost-in-space
 • boooring
 • MadAlice
 • littlemermaid
 • lifedownthespiral
 • palenieszkodzizdrowiu
 • lavie
 • rudyblond
 • spalamzbonjovim
 • weakchick
 • smc
 • athlin
 • horrordisco
 • zurial
 • timetolove
 • captainamerica
 • xeronegro
 • overdrawn
 • eleeka
 • flawed
 • getitwhileyoucan
 • endless-nameless
 • morela
 • panicma
 • MrNazgul
 • kupka
 • liwaj
 • beltane
 • kokkosowa
 • juzniechceumierac
 • overagain
 • sunshines4me
 • MrsDarkness
 • werterowska
 • przesilenie
 • protemploracja
 • bakteryja
 • SzaryOptymista
 • unsteadyshy
 • moscow
 • guyver
 • watdafak
 • okiemnieogarniesz
 • trumienka
 • junior13
 • ohlucifer
 • zzakrat
 • dichotomos
 • 154154
 • paulinac26
 • stockholmsyndrome
 • brevis
 • rainbowarrior
 • colorfulvillain
 • yepyep
 • brakperspektyw
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

2632 fa1d 390
Reposted fromkaiee kaiee viaSenyia Senyia
2793 2fb0 390
Reposted fromteijakool teijakool viaSenyia Senyia
3749 a4fe 390
Reposted fromSixtus Sixtus viaSenyia Senyia
24 godziny potrafią być wiecznościa gdy się tęskni 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaAmere Amere
3754 c4b5 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vianezavisan nezavisan
9002 e788 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viaoversensitive oversensitive
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
9296 f66f 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianezavisan nezavisan
5798 60b4 390
Reposted fromoutoflove outoflove
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaoutoflove outoflove

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaarn arn
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaarn arn

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

4099 d63f 390
Reposted fromfungi fungi viagoatmilk goatmilk
Reposted fromfakuku fakuku viaSenyia Senyia
6781 ee1b 390
Reposted fromslodziak slodziak viaamnis amnis
Reposted fromFlau Flau viaamnis amnis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl